keylogger download article source Cep telefonu numarasından yer tespit etme programı Iphone keylogger hardware Keylogger kereső program click Cep telefonu sahibini bulma Gps Casus bilgisayar 007 nasıl açılır Cep telefon sinyalinden yer bulma Keylogger windows 8 gratuit francais click to see more Télécharger keylogger windows 8 Perfect keylogger windows free download Iphone numara Télécharger keylogger Keylogger bilgisayarda Bilgisayarı takip etme programı Cep telefonu numarasından yer tespit etmek read article Family keylogger boerse.bz learn more here Casus bilgisayar son sürüm Bilgisayara video izleme programı Samsung note here Refog keylogger windows free Telefon kapalıyken Başka bir Telefon dan adres bulma Elite keylogger windows 7 64 bit iphone 5 telefon takip keylogger windows xp full version telefon yer tespit programı indir gezginler

Yeni Bir Dünya...A New World...

Çözüm OrtaklarımızPartners

İngiltereThe United Kingdom
TürkiyeTurkey
İspanyaSpain
AlmanyaGermany
FransaFrance
HizmetlerimizServices

Lipsum...

Lipsum...

Lipsum...

Bilgi akışının ve buna parallel olarak zamanın da hızlandığı "Yeni Bir Dünya" da...In "A New World" the information flow accelarating; correspondingly, the time as well...

Merhabalar;Greetings

NLP Model Ajans aracılığı ile firmanızın yeni, güçlü, sürdürülebilir ve başarı odaklı bir yol izlenerek yeniden yapılandırılmasına karar verdiğinizden ötürü çok mutluyuz. Firmanızın sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye ulaştırmak, hizmet verdiğiniz sektördeki talepleri firmanıza yönlendirmek ve ihtiyaç duyduğunuz tüm platformlarda kurumsal çözümler sunmak bizi onurlandırıyor.We are glad that you have decided to re-construct your company with a new, stronger, sustainable and success-oriented path by choosing NLP Model Agency. It is an honour for us to peak your company’s potential, to direct the demands in your business area to you company and to provide institutional solutions in any area you need.


Rekabetin hızlandığı Yeni Bir Dünyada, sahip olduğunuz işi büyütebilmeniz, hedeflediğiniz noktalara ulaşabilmeniz ve hak ettiğiniz marka değerine ulaşabilmeniz için tasarım ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerle karşılayacağız sizleri. Firmanızın insanlarla olan iletişimini, farklı, anlaşılabilir ve güven duygusunu hissettiren bir çerçevede yeniden tasarlayacağız. Yeniliğe Hoşgeldiniz... ;)In this New World of competition, we will meet you with design and technology oriented innovative ideas that will lead you to enlarge your business, and to reach your targets and your due brand value. We will re-design your company’s communication with people in a scope that feels different, understandable and confidential. Welcome to innovation…

Firmanızın Yüzü;Your Company’s Face;

İş yapma şeklinizin veya iş yaparken benimsediğiniz felsefenin görselleştirilmiş halidir. Bu görselin en saf halini firmanızın logosu temsil eder. Firmanızın logosunda yer alan her bir renk, her bir şekil ve şekillerin birbirleri ile olan iletişimi bu temsili oluşturan ögelerdir. Geri kalan bütün kurumsal kimlik elamanları firmanızın logosu göz önünde bulundurularak oluşturulur. Bu bakış açısı ile yaratılan bütünlük, insanların firmanıza duyduğu güvenin temelidir.It is the visualised version of the philosophy of the way you conduct your business or the one you adopt while you are carrying out your business. The logo of your company stands for the purest version of this visual. Each colour, shape and the interaction among these shapes are the elements forming this representation. All other corporate identity elements are formed by considering your company’s logo. The integrity created with this perspective is the basis for the trust towards your company.


Nlp Model Ajans olarak, biz buna firmanızın yüzü diyoruz. Hem firmanızın insanlar ile olan iletişiminde hem firma içi iletişimde, hem de firmanızın iç işleyişinde bu bütünlüğü sağlarken sizlere akılcı çözümler önereceğiz. Bu bütünlük şirket içi yazışmalardan, internet sitenize, flamalardan kartvizitlere, mobil uygulamalardan basın ilanlarına kadar her alanda kendini gösterecektir. Ve böylece, böylesine sağlam kurulmuş bir temel üzerine markalar yaratma konusunda sizleri ve firmanızı bir adım daha ileri taşımış olacağız.As NLP Model Agency, we call this “your company’s face”. We will provide you rationalist solutions for your company’s communication both with the people and within the company, and also while providing this integrity within your company’s internal operations. This integrity will reveal itself in any area from internal correspondences to you Website, and from mobile applications to the press releases. And as a result, we will carry your company a step forward in terms of creating a brand built upon such solid basis.

Bir Adım Daha İleri;A Step Forward;

Başarı ile yaratılmış olan bir kurumsal kimlik sizlere Yeni Bir Dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bu kapının ardında, kurumsal kimliğiniz sayesinde, verdiğiniz hizmeti, ya da ürettiğiniz ürünü markaya dönüştürme olanağını yakalayacaksınız. Bu sayede verdiğiniz hizmet ya da ürettiğiniz ürün, kurumsal kimliğiniz ile yarattığınız firma müşteri ilişkisinin üzerinde, artı olarak yeni bir iletişim oluşturacaktır. Firmanızın kurumsal kimlik sayesinde verdiği güven ve çekiciliği, markalaştırdığınız hizmet ya da ürünleriniz daha üst noktalara taşıyacak, planladığınız ve arzuladığınız başarıyı elde etmenize büyük bir katkı sağlayacaktır.A successful corporate identity will open the door of A New World. Behind this door, you will catch the opportunity of turning your services or products into a brand. Thanks to this opportunity, your services or products will create a new way of communication upon the company-customer relationship you have constructed with your corporate identity. Your branded services or products will carry the confidence and appeal created by means of your corporate identity a step forward; and this will be an important contribution to the success you have planned or desired.

Hizmet Sunduğumuz Alanlar;Our Service Areas;

NNLP Model Ajans olarak, sahip olduğumuz bütün tecrübeyi, profesyonel, hızlı, yaratıcı ve akılcı yöntemleri izleyerek firmanızın ihtiyacı olan tüm alanlarda sizlere başarıyı yakalama olanağını sunuyoruz. Basın ilanları, kartvizitler, dosyalar, zarflar, yaka kartları, bayraklar, flamalar, aksesuarlar, antetli kağıtlar, faturalar ve bunun gibi kurumsal kimliği içinde bulundurması gereken tüm baskı işlerinde, insan algısını göz önünde bulunduran, minimal, anlaşılır, farklı ve sade tasarım önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Aynı düşünce yapısıyla, web siteleri, mobil uygulamalar ve sosyal medya alanlarında da ihtiyacınız olan ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak tüm dijital çözümleri geliştirmekte sizlere yardımcı oluyoruz.As NLP Model Agency, we provide you the opportunity in every area your company requires to get success by conducting our experience, and professional, rapid, creative and rationalist solutions. We share our minimal, understandable, different, plain and human perception-considered design suggestions with you for all print works including the corporative identity such as the press releases, business cards, files, envelopes, badges, flags, burgees, accessories, letterheads and invoices. With the same consideration, we also lend you the assistance to develop all digital solutions that you require to reach your targets in the areas such as Website, mobile applications and social media.


Sunulan bütün bu hizmetlerin sonucunda sahip olacağınız kurumsal kimliğiniz ve üzerine yaratacağınız markalar ile birlikte hizmet verdiğiniz sektörde en ön sıralarda yer alma olanağını sizlere sunduğumuz için çok mutluyuz.We are glad to offer you the opportunity to become a leading name in your business area with the corporate identity and the brands you will create upon as a result of these services provided by us.

NLP Model AjansNLP Model Ajans
NLP Model Ajans

NLP Model Ajans;NLP Model Ajans;

10.11.2012 tarihinden itibaren siz değerli iş ortaklarına çözüm ortağı olmaya başlamıştır. Gelişmeyi önemseyen bir kurum olarak yenilikçi, güvenilir, ilerlemeci ve daima kazan kazan modelini esas alan bir vizyon ile sizlere hizmet vermektedir. NLP Model Ajans, iş hayatına dair çözümler üreterek arzuladığınız marka değerlerini yaratabilmeniz için ihtiyacınız olan her yerde sizinle olacaktır. Uluslararası platformlarda aktif olarak hizmet vermekte olan NLP Model Ajans İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa gibi bir çok farklı ülkede projeler yürütmektedir. Tasarım ve teknoloji odaklı "Yeni Bir Dünya" da firmanızın insanlarla olan iletişimini yenilikçi, anlaşılabilir ve güven duygusunu hissettiren bir çerçevede yeniden tasarlayacağız.It has been the solution partner with the dear business partners of yours since 10.11.2012. As a corporation caring about the development, it provides services with a vision considering the innovative, credible and forward-looking solutions and the win-win business model. NLP Model Agency will be with you by providing solutions for the business life wherever you need to create your desired brand values. NLP Model Agency, actively operating in the international area, conducts projects in various countries such as The United Kingdom, Germany, Spain and France. We will re-design your company’s communication with people in a design and technology-oriented “New World” in a frame that feels innovative, understandable and reliable.

İletişimCommunication

Kurumsal İletişimCorporate Communication

  • TelefonPhone: +90 448 08 71
  • FaksFax: +90 448 08 72
  • E-PostaE-Mail: info@nlpmodel.com.tr
  • Adres: Tunus Caddesi, 79/3, Kavaklıdere, Ankara, TürkiyeAddress: Tunus Street, 79/3, Kavaklidere, Ankara, Turkey